Huldiging 50 jaar Lid

 

 

Tijdens de Show van afgelopen November 2023 , werd de Heer Sannie Weijgerse ( oud Voorzitter)- Oud Keurmeester Kleur-Vorm-Postuur kanaries, Gehuldigd omdat hij al 50 jaar lid is van onze Vogelvereniging De Edele Zangers Zaltbommel.

 


Jubilarissen van Vogelvereniging ''De Edele Zangers'' 

Jubilarissen bij Vogelvereniging “De Edele Zangers” (2018)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari jl. zijn acht leden van v.v. De Edele Zangers gehuldigd.

Het is gebruikelijk dat trouwe leden van de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers in het zonnetje worden gezet als ze jaren aaneengesloten lid zijn van deze Bond.

Tijdens dit gezellig samenzijn viel de eer te beurt aan acht leden die de speld kregen uitgereikt en opgespeld door bestuursleden, van het district Gelderland waren Martin van de Laan en Wim Hansen aanwezig.

v.l.n.r. Jan Peters (50jaar)Wim Hansen namens het District. Gerrit van Geffen (50 Jaar) Peter Muijlwijk (25 Jaar) Henrie van de Kaay (40 jaar) Martin van de Laan namens het District.Gerrit Endeveld (40 Jaar) Jan van Gasteren (50 jaar) en niet aanwezig Luc van Iersel (25 jaar) en Sannie Weigerse(50 Jaar) 

Minder weergeven


 

8-9-2012

Jubilarissen van Vogelvereniging ''De Edele Zangers'' 

Van het District Gelderland sprak Martin van der Laan, die mocht tevens enkele  leden huldigen voor hun langdurige lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Deze jubilarissen zijn:

Cees IJzendoorn      25 jaar (niet aanwezig

Jan van Meeteren    25 jaar

Jan van Sonsbeek     25 jaar

Sannie Weijgerse     40 jaar (niet aanwezig)

Wim Plomp               40 jaar

 

Wim Plomp 40 jaar
lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Jan van Sonsbeek 25 jaar
lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Jan van Meeteren 25 jaar
lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

 


Vogelvereniging “De Edele Zangers” bestaat 50 jaar.

Tijdens een matig bezochte receptie opende voorzitter Gerrit van Geffen deze middag.

Vogelvereniging de Edele Zangers bestaat 50 jaar, of anders gezegd, vogelvereniging de Edele Zangers bestaat een halve eeuw.

Dat klink heel anders, maar het komt gewoon op het zelfde neer.

50 jaar is een hele tijd.

Terug kijkend, kan ik mij nog heel goed herinneren dat rond het jaar 1960 in onze gemeente veel vogelliefhebbers waren.

In die tijd was er bijna geen televisie, en wat er dan wel was, dat was nog in zwart wit.

Ook was er in die tijd geen computer, geen internet, geen mobiele telefoon, geen iPod geen iPhone en geen tablets, geen hyves, twitter en zo kan ik nog wel even doorgaan, en men kon ook niet twee of drie keer per jaar op vakantie.

Kortom men beschikten over heel veel vrije tijd, en die tijd werd dan vaak gevuld met het houden van vogels.

Zo waren er in die tijd heel veel duivenliefhebbers cq melkers, in elke straat waren er wel een aantal te vinden, ook in die tijd waren er veel kwekers van zangvogel, en dan waren er ook nog duivenliefhebbers die naast postduiven ook nog wat vogeltjes kweekten.

En wie zich niet bezig hield met de vogelliefhebberij, had dan wel iets gemeen met hengelsport.

Nou wil het toeval, dat al deze liefhebbers van duiven, vogels en vissen hier bij elkaar op deze locatie tussen Steenweg, Gamersedijk en Beersteeg zijn gehuisvest.

Zo’n 50 jaar geleden was er in Aalst al een vogelvereniging genaamd   Het Bonte Boertje, ook in Rossum was een vogelvereniging  genaamd Tropika,

En wat In Rossum kan, dat moet ook in Zaltbommel kunnen dachten enkele vogelliefhebber, en zo kon het gebeuren dat na het plaatsen van een advertentie een twintigtal liefhebbers bij elkaar kwamen met het doel ook hier een vereniging op te richten.

Op 5 september 1962 was het moment aangebroken, en vond in Hotel Tivoli een oprichtingsvergadering plaats, en met hulp van de heer Drop, keurmeester uit Aalst werd bij aanwezigheid van die 20 personen, naast de organisatoren de vereniging opgericht.

Tegelijkertijd werd een bestuur samengesteld, en dat werden de heren Kerst Bottema als voorzitter, Gerrit Vermeulen secretaris, Michiel van Brakel penningmeester, Jan van Aarle ringencommissaris, van Elsthout 2e penningmeester, en Joop Schepers als bestuurslid.

Als naam werd gekozen: “De Edele Zangers”, afgeleid van de Edelzanger, een grauw grijs vogeltje dat ongelooflijk mooi kan zingen.

Het mooie van deze naam is, dat het de gehele lading dekt, want niet alleen de Edelzanger zingt heel mooi, zo zijn er nog meer te noemen, denk vooral aan het mozambieksijsje, en de Japanse nachtegaal . Ook vinden we bij de wildzang heel goede zangers, dan denk ik aan het sijsje, de putter en de nachtegaal. En vergeet niet dat de kanaries de sterren van de hemel kunnen zingen, ik denk dan aan de Duitse Harzer,  uit België afkomstig, de Waterslager en niet te vergeten uit Spanje de Timbrado.

En zelfs het gekrijs van parkieten klinkt als muziek in de oren van de kwekers van deze soort vogels, hoewel ik daar anders over denk.

De vereniging groeide gestaag, al op 1 januari 1963 bedroeg het aantal leden 52 en 15 donateurs.

In 1966 waren dat er liefst 117, dat aantal is langzaam terug gelopen naar tussen de 70 en 90 leden, en dat is tot op heden zo gebleven.

Ook was de vereniging erg actief, in het eerste jaar wilde men al een tentoonstelling organiseren, helaas bleek dat niet mogelijk om dat op zón korte termijn er geen keurmeesters voor handen waren. Toch werd er een show gehouden om de bezoekers te laten zien met wat voor vogels er in de vereniging werd gekweekt. Deze show vond plaats in de achterzaal van Hotel Gottschalk in de Waterstraat, het zaaltje was gelegen aan de Tolstraat.

De vergaderingen werden gehouden in één van de zalen van Hotel Tivoli.

In november 1968 werd verhuisd naar het Nutsgebouw gelegen aan de Minnebroederstraat, en weer later werd er gebruik gemaakt van het  Volksbondshuis aan de Boschstraat. Ik ging daar altijd graag naar toe, maar nu denk ik daar heel anders over en blijf ik daar zo veel mogelijk vandaan.

Van het Bondshuis zijn we na enkele jaren weer terug gegaan naar het Nutsgebouw, tot dit gebouw werd afgebroken, vanaf dat moment waren we dakloos en zonder tentoonstellingsruimte.

Gelukkig voor ons was dat van korte duur, want samen met de duivenvereniging Carpe Diem, kregen wij ieder de beschikking over een gedeelte van een dubbele noodwoning.

Deze uitgeleefde noodwoning, waar de jeugd al in was begonnen met het te verbouwen, hebben wij het na 3 maanden zwoegen omgetoverd tot een prachtige accommodatie, en op zaterdag 5 november 1977 officieel geopend als zijnde ons clubhuis, zo kwam er een eind aan het zwerven door de gemeente.

Wat gebeurde er nog meer in het bestaan van de vereniging, al heel snel werd het plan opgevat een stadsvolière te bouwen, als locatie werd gekozen de ruimte tussen de bejaarden woningen aan de Vergt voor de ouden van dagen gelegen tussen de Joh de Wit straat en de Joh. Van Oldenbarneveldstraat, tegenwoordig heet dat niet meer oude van dagen woningen, maar seniorenwoningen en de ouden van dagen, heten tegenwoordig senioren.

Er werd geld ingezameld en sponsoren gezocht, en met de vergunning op zak, kon al snel met de bouw worden begonnen.

Het werd een prachtige 8 hoekig volière, met 8 compartimenten met elk een buiten vlucht, een groot succes, vooral voor de bewoners daar in de omgeving die konden genieten van al de vogelgeluiden.

Jammer, dat de volière uiteindelijk plaats moest maken voor de bouw van nieuwe aanleunwoningen.

De leden van de vogelvereniging “De Edele Zangers ” waren ook erg begaan met de vogels is de natuur, van begin af aan werd tijdens strenge winters door de leden van de vereniging de vogels op verschillende plaatsen in de plantsoenen van voer voorzien, er was daarvoor een speciaal voederfonds in het leven geroepen. Zelfs werd er met enkele vliegtuigen de watervogels op de rivier waar nodig van voer voorzien.

De laatste jaren zijn de winters minder streng en is daar een eind aan gekomen.

De verenigingsactiviteiten die nu nog plaatsvinden zijn o.a.:

De jaarlijkse vogeltentoonstelling

De maandelijkse contactavonden

Tafelkeuring en vogelbesprekingen

Vogelbeurs

BBQ voor de leden en donateurs

Kerstkienavond

Terugkijkend mag ik concluderen dat vogelvereniging De Edele Zangers zeker een vaste plaats waard is in de gemeente Zaltbommel.

 

Rest mij nog, en daar wil ik zeker niet aan voorbij gaan, onze adverteerders bedanken, door de jaren heen hebben zei ons gesteund met het plaatsen van een advertentie in onze catalogus.

Zonder die steun was het voor ons als bestuur wel haast niet mogelijk geweest de vereniging draaiend te houden.

Nogmaals adverteerders hier voor heel hartelijk bedankt

Wethouder Ton van Balken sprak namens de Gemeente en prees het bestuur voor het vele werk dat jaarlijks wordt verricht, en refereerde ook aan zijn liefhebberij de vogelwacht en over de natuur.

Gerrit van Geffen.